Haly Na Mlíčníku

Aktualizace chronologie lokality Na Mlíčníku

V článku věnovanému chronologii lokality Na Mlíčníku byly doplněny nejnovější události: 24.5. 2019 Skupina cca. 20 sousedů společně (na základě plných mocí) podává 17 stran námitek a to jak procesních tak technicko-projektových s důrazem na fakt, že projekt nesplňuje požadavky platného územniho plánu (např. KZ) a porušuje práva účastníků řízení. Skupina žádá o zastavení řízení. 29.5.2019 […]

Vyjádření zaslané stavebnímu úřadu

Následující příspěvek obsahuje vyjádření, které bylo v rámci správního řízení zasláno Stavebnímu úřadu v Lysé nad Labem dne 24. 5. 2019. Příspěvek obsahuje rozbor obrovského množství vad, které mělo správní řízení od počátku až po současnost. č.j.: HalyMl/201905/01/ V Lysé nad Labem dne 24.5.2019 Věc: Vyjádření k záměru „Haly pro drobnou výrobu – řemesla a […]

Článek: ubytovny pro 2 tisíce sezónních pracovníků nebo výrobní haly?

Dne 19. 4. 2019 schválila vládnoucí koalice na zasedání zastupitelstva města i přes výrazný nesouhlas opozice a přítomných občanů plánovací smlouvu na připojení vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Mlíčníku pro areál devíti hal určených pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery. Odhlasování smlouvy nezabránila ani skutečnost, že pan starosta ani nikdo jiný z rady města nebyl […]

Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny

Petice dle §1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním adresovaná zastupitelstvu města Lysá nad Labem My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s výstavbou 9 hal pro drobnou řemeslnou výrobu a ateliéry, které jsou projektovány jako ubytovny v lokalitě na Mlíčníku v Lysé nad Labem mezi ulicemi Poděbradova, Na Výsluní a Na Mlíčníku vedle areálu společnosti […]

Chronologie aktivity v přestavbové ploše P17a, lokalita Na Mlíčníku

27.1.2016 Usnesení ZM schvaluje zadání pro změnu územního plánu č.1 a je zde zmíněn i snížený koeficient zeleně KZ pro plochy výroby a to na hodnotu 0,15-0,20. 11.5.2016 Zastupitelstvem schváleno upravené zadání změna č.1 územního plánu. Toto obsahuje prověření možnosti snížení koeficientu zeleně KZ u ploch výroby. 15.6.2016 Zastupitelstvo, kde došlo k odvolání starosty (p. […]

Přesunout se na začátek