Haly Na Mlíčníku

Aktualizace chronologie lokality Na Mlíčníku

V článku věnovanému chronologii lokality Na Mlíčníku byly doplněny nejnovější události:

24.5. 2019

Skupina cca. 20 sousedů společně (na základě plných mocí) podává 17 stran námitek a to jak procesních tak technicko-projektových s důrazem na fakt, že projekt nesplňuje požadavky platného územniho plánu (např. KZ) a porušuje práva účastníků řízení. Skupina žádá o zastavení řízení.

29.5.2019

Opozice ve spolupráci se sousedy vydává leták jako reakci na cenzuru článku o projektu, který pan starosta jako předseda redakční rady odmítl zveřenit v červnových Listech. Leták dále informuje o Petici proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny.

31.5. 2019

Starosta Lysé nad Labem podává velice stručnou námitku, kde s odvoláním na obavy veřejnosti žádá investora o předložení dokumentace s upřesněným využitím investičního záměru a žádá o přerušení řízení. Toto je vůbec první námitka města jako samosprávného celku (dle §85 odst. 1) pism. B) stavebního zákona).

16.6. 2019

Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny nasbírala přes 2500 podpisů.

23.6. 2019

Starosta Lysé nad Labem vydává na facebooku města prohlášení, kde označuje investici za podezřelou a oznamuje, že bude navrhovat účinnější variantu, a to, aby na tomto území byla schválena úplná stavební uzávěra, na veškerou stavební činnost. (https://www.facebook.com/mestolysanadlabem/?__tn__=kC-R&eid=ARD0lI6dh4RxFHj7rnNBHCtHYQqKcw1_BBMTSrlAc5FoEjloa7l7YuFlJMxIBpghUczgcL-S0o_S03ad&hc_ref=ARRcrMR2ml7PQvn51GfIw3phooe9peSG5b9HAKyadZyd1BVkqV7LGyjqYkW4DZGw-fM&fref=nf )

26.6. 2019

Proběhlo jednání ZM za účasti kamer ČT1 and Nova, které bylo zároveň přenášeno na náměstí Bedřicha Hrozného.

27.6. 2019

Stavební úřad na základě námitek přerušuje územní řízení

1.7. 2019

Paní radní Fisherová informuje na facebooku o tom, že společnost Katcher nekoupila pozemky ve lhůtě do 30.6..

https://www.facebook.com/ANOLysanadLabem/?__tn__=kCH-R&eid=ARAu-QqNFNKRNJASCrqQGiHu8qe77e0sw5H3corMFomEGAiC2KjSm_t-Gz25a256NAgKjNVqHPVvBWFp&hc_ref=ARTSrxohnpZVlXZ2NHdtx5ESduMLrSJ4sYtVBMSnEbGSqvgfZwH52zoDHJoUysVTBCs&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDmKtpCxu_BDc1BH5BpfzWQZD-YwByYnQewMNcWrCmk9pzGNp2_yge-K8MuojmLMGqsjuMBlfe9Lm9LOn-MiwxNMKZyH-3w5M32hBKs1SB9V3Le7oN9sQTA5VD1t7FZf2N_ORs_iwgQcLZXaAGge2si8aSwFPUm6Xxz1_xRebgD7hmS3DLGD4V-OAPSxgjB1d4mUkIBkx0_0MIKhGTgaqeqhP_HHKvzLHgA9ENmGxLUhfKILjnOMpF44Rah4unQf5YZCczAorNBh5TCTMmcqIf-4kLeOwFH5-wKABuSLRPky30vqooTzkmYMYp5BZmH1OibNAJVFBozGfcfN1Lvu1BOewtB9wNYfnvjhON2BAmMKfm9wA5XBpBrsEhrvovpp_wSTO6or2f1ggaW8kUQxcgYxnLC1n0Ly86Ae93QT3efDL3p1hK1WzERJwpy5VgpDLsE5JSpKcxCdDj0c6jdfSAAp_gG92qsv_-E2O_LpLxuKZsx3VtbRwAktualizace chronologie lokality Na Mlíčníku
Přesunout se na začátek