Haly Na Mlíčníku

Článek: ubytovny pro 2 tisíce sezónních pracovníků nebo výrobní haly?

Dne 19. 4. 2019 schválila vládnoucí koalice na zasedání zastupitelstva města i přes výrazný nesouhlas opozice a přítomných občanů plánovací smlouvu na připojení vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Mlíčníku pro areál devíti hal určených pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery. Odhlasování smlouvy nezabránila ani skutečnost, že pan starosta ani nikdo jiný z rady města nebyl schopen odpovědět na dotaz, o jakou konkrétní drobnou výrobu se bude jednat, ani kolik pracovních míst projekt přinese.

Předložený projekt vzbuzuje velké obavy, že se ve skutečnosti jedná o budovy s vysokým počtem garsoniér se sociálním zařízením v každé z nich; stručně řečeno je zde vysoké riziko, že budovy budou ve skutečnosti ubytovnami pro cca 2 tis. sezónních pracovníků.

Uveďme si několik skutečností souvisejících s tímto projektem. Investorem stavby je společnost K A T C H E R , spol. s r.o., se sídlem v jednom bytě v Praze, která nemá žádné zaměstnance. Většina majitelů firmy jsou občané Ruské federace. Developer, případně firmy a osoby z okruhu developera, například vlastnili či vlastní živnostenská oprávnění na provoz cestovní kanceláře či pohostinské činnosti, mají značné zkušenosti s výstavbou a provozem zařízení hotelového typu a několik let vydávali měsíčník Рyccкий Эмигрант (Ruský emigrant).

Již v srpnu 2016, tedy 2 měsíce po prvním nástupu současného starosty do funkce, zpracovává (současným vedením města hojně využívaná) společnost SM Architects s.r.o. z podnětu firmy K A T C H E R studii na využití dotčeného území. Studie uvádí, že je potřeba změnit územní plán města tak, aby v části území byla umožněna drobná výroba. Následně město mění územní plán podle doporučení studie. Aktuálně probíhá územní řízení na povolení umístění těchto „hal“. Plánovací smlouva o napojení na vodovod a kanalizaci byla poslední pojistkou města, jak developerovi stanovit podmínky způsobu využití areálu v souladu s veřejným zájmem. Bylo možné schválení smlouvy odložit do vyjasnění všech rizik a ne ji urychleně schválit. Místo toho vládní koalice důvěřuje nejasnému projektu této neznámé firmy.

Výstavba ubytoven přináší enormní riziko vzniku sociálních problémů. Pracovníci, zejména muži v produktivním věku, přicházející z odlišných kulturních prostředí, vytržení ze svých domovů si dlouhou chvíli a prázdnotu životů bez rodin krátí různým způsobem včetně alkoholu, rvaček apod. Projekt nejenže by nepřinesl nová pracovní místa, ale naopak nově příchozí pracovníci mohou místní o již existující místa připravit. Navíc hrozí ohromné dopravní zatíženíulice Na Mlíčníku a přilehlého okolí.

Opoziční zastupitelé ve snaze eliminovat riziko vzniku ubytoven navrhovali odložit schválení plánovací smlouvy do příštího zasedání zastupitelstva města, na které požadovali pozvat investora, aby vysvětlil svůj záměr. Dalším jejich požadavkem bylo smluvně ošetřit právní záruky, že dotčené stavby se nestanou ubytovnami. Ani jeden z návrhů nebyl přijat.

Vyzýváme vedení města, aby na zasedání zastupitelstva 26. 6. 2019 revokovalo schválení plánovací smlouvy a aktualizovalo územní plán města tak, aby nebylo možné v Lysé nad Labem stavět velkokapacitní ubytovny.

Pokud Vás uvedené skutečnosti také znepokojují, přijďte vyjádřit svůj názor na zasedání zastupitelstva dne 26. 6. 2019.

Opoziční zastupitelé za Lysá nás baví KDU-ČSL Karel Marek, Štěpánka Vošická, Jan Burian; za Kulturně Jan Marek, Petr Eliška; za Cestu města Martina Tužinská

Článek: ubytovny pro 2 tisíce sezónních pracovníků nebo výrobní haly?
Přesunout se na začátek