Haly Na Mlíčníku

Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny

Petice dle §1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním adresovaná zastupitelstvu města Lysá nad Labem

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s výstavbou 9 hal pro drobnou řemeslnou výrobu a ateliéry, které jsou projektovány jako ubytovny v lokalitě na Mlíčníku v Lysé nad Labem mezi ulicemi Poděbradova, Na Výsluní a Na Mlíčníku vedle areálu společnosti UNISPO Bezno s.r.o.

Obáváme se:

  1. že se z hal pro drobnou výrobu stanou objekty využívané k bydlení a ubytování zahraničních dělníků, sezónních pracovníků a/nebo jiných osob,
  2. že investor společnost K A T C H E R , spol. s r.o., která má sídlo v jednom pražském bytě a je vlastněna převážně osobami s trvalým bydlištěm v Ruské federaci, není seriózní firmou s pozitivním záměrem pro město Lysá nad Labem,
  3. o svou bezpečnost i bezpečnost našich blízkých,
  4. zhoršení kvality života obyvatel Lysé nad Labem,
  5. snížení cen nemovitostí ve městě.

Máme za to, že prozatímní řešení předložená radními města neposkytují ochranu práv a oprávněných zájmů občanů Lysé nad Labem a ani nejsou dostatečnou zárukou toho, že objekty prezentované jako haly pro drobnou výrobu, řemesla a ateliéry pro živnostníky nebude v budoucnu možné využít jako ubytovny až pro 2000 osob.

Žádáme proto:

  • starostu města Lysá nad Labem Ing. Karla Otavu, místostarostu Mgr. Jiřího Havelku, místostarostku Romanu Fišerovou, radní Ing. Karolínu Chudobovou a radního Josefa Kolmana, aby účinně zabránili výstavbě hal pro drobnou řemeslnou výrobu, řemesla a ateliéry v lokalitě Na Mlíčníku, které jsou projektovány jako ubytovny,
  • zastupitelstvo města (příp. Radu města) o okamžité zrušení plánovací smlouvy na výstavbu vodovodu a kanalizace mezi městem a investorem K A T C H E R , spol. s r.o.,
  • zastupitelstvo města o okamžité schválení změny územního plánu znemožňující v dané lokalitě výstavbu objektů, ve kterých by bylo možné nahodilé, krátkodobé či trvalé bydlení nebo přenocování osob, a dále objektů, ve kterých by byly umístěné ateliéry,
  • Radu města o okamžité vydání stavební uzávěry ve formě opatření obecné povahy obsahující výše uvedenou regulaci výstavby.

Pokud naši radní v čele s panem starostou Ing. Karlem Otavou nedokáží ochránit občany Lysé nad Labem před tímto nebezpečím hrozícím našemu městu, žádáme jejich rezignaci.

Petiční výbor:

Libor Šmíd, V Zátiší 1560, 289 22 Lysá nad Labem

Ing. Michal Melichar, Na Výsluní 1794, 289 22 Lysá nad Labem

Mgr. Karel Marek, Na Vysoké mezi 345, 289 22 Lysá nad Labem

Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny
Přesunout se na začátek